ارتودنسی به روش دایمون

m

در ارتودنسی به روش دایمون (damon system ) یا self-ligating از همان مواد فلزی در براکت های معمول سابق استفاده می شود. با این تفاوت که در ارتودنسی دایمون به استفاده از کش های کوچک نیازی نیست و این به معنی تعداد مراجعات کمتر و کاهش اصطکاک بین دندان ها و براکت می باشد. براکت های دایمون از فلز، براکت های شبیه ارتودنسی سرامیکی و یا از براکت های شفاف ساخته شده اند. این براکت ها از لحاظ اندازه مشابه براکت های فلزی می باشند اما با داشتن مزایای بیشتر، می توانند ظاهر زیباتری مخصوصا برای جوان ترها داشته باشند.  

u

دستگاه ارتودنسی دایمون چگونه عمل می کند؟


در ارتودنسی دایمون از گیره های مخصوصی به جای کش استفاده می شود تا دندان ها را به محل صحیح خود هدایت کند. این گیره ها به کاهش میزان فشار وارد بر دندان ها کمک می کند و تعداد دفعات مورد نیاز برای تنظیم دستگاه ارتودنسی را کاهش می دهند چون نیازی به جایگزین کردن کش در ارتودنسی دایمون وجود ندارد.

ارتودنسی به روش دایمون دو نوع است:

•    غیر فعال: در این براکت ها از وایرهای کوچک تری استفاده می شود که اصطکاک کمتری ایجاد می کند و به دندان اجازه می دهد که آزادانه تر حرکت کند.  از براکت های غیر فعال اغلب در شروع درمان استفاده می شود تا به دندان ها برای حرکت به سمت محل صحیح کمک کند.

•    فعال: براکت های فعال از وایرهای خیلی ضخیم تری استفاده می شود که فشار بیشتری را به دندان ها وارد می کند و دندان ها را با نیروی شدیدتری به محل خود حرکت می دهد. مزایای ارتودنسی دیمون با اینست که براکت های فعال کنترل بیشتری برای کسب نتایج دائمی ایجاد می کنند.

 مزایا


سیستم ارتودنسی دندان بروش دایمون یک روش اثبات شده شامل ترکیبی از براکت های غیر فعال دایمون، وایر های کالیبره و پروتکل درمانی غیر تهاجمی می باشد که با هم یک سیستم با اصطکاک کم را ایجاد می کنند. ارتودنسی به روش دیمون نیاز به روش های مکانیکی رایج که ممکن است به  کشیدن مکرر دندان نیاز داشته باشد، مرتفع می سازد. به دلیل این که در سیستم دایمون از نیروی کمتری برای بستن بریس‌های دیمون استفاده می شود، اصطکاک به حداقل می رسد و در نتیجه نیروی کمتری به دندان ها وارد می شود. این سیستم، موجب تسهیل روش های درمانی کارآمد می شود. در نتیجه، شما می توانید سریع تر، راحت تر و طی جلسات کمتر مراجعه به دنداپزشک، دندان های خود را ترمیم کنید.

•    درمان بیش از ۷ ماه زودتر صورت می گیرد.
•    تعداد مراجعات به دندانپزشک به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
•    راحتی بیمار به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
•    کیفت نتایج به طور قابل توجهی بیشتر است.

هزینه


هزینه ارتودنسی دیمون در مجموع به وضعیت دندان‌ها بستگی دارد و متغیر است. متخصص ارتودنسی پس از معاینه هزینه درمان را با توجه به نیازهای خاص هر بیمار اعلام می‌کند.